Ochrona danych osobowych: Europejski Front legalizacyjny (European Legalization Front "E.L.F.") zapewnia, że wasze dane osobowe używane będą tylko i wyłacznie przez E.L.F. do celów własnych. Dane przekazane nam, pomogą utworzyc lepszą komunikację, oraz przydzielić was do właściwej sekcji w naszej drużynie, co gwarantuje najlepszą skuteczność i wyniki Twojej sile legalizacyjnej.
10 + 10